KESZEY CSALÁD - Keszey Étterem
 

KESZEY CSALÁD

KESZEY VINCE 

Egyházaskesző,  1883 október 25 – Budapest,  1965 december 14.  

A földbirtokos családból származó fiút szülei papi pályára szánták. Nagybátyja tanácsára azonban a szombathelyi gimnáziumi évek után Pápán a közismert "Griff" szállodában lett tanonc, majd, mint segéd ugyanott alkalmazásba állt. Szakismereteit Németországban, Ausztriában és Svájc nagyobb városainak legelőkelőbb üzemeiben gyarapította. 1912 júliusában vette át az 1893-ban alapított Rákóczi út 44. szám alatti vendéglőt Kaszás Lajostól, "amelyet [Keszey] szorgalma, előzékenysége, úri modora, jó konyhája, kiváló borai és szaktudása Budapest első üzemei közé emelt." - írta a Szállodás és Vendéglős Évkönyv 1928-ban. Kartársai elismerését jelentette, hogy 1919 decemberében egyhangúan megválasztották a Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete elnökévé. Munkássága alatt fogadták el, és miniszteri rendeletben szabályozták 1920 szeptemberében, hogy a vendéglősipar képesítéshez kötött iparok közé tartozzon. 1920-ban a Magyar Szállodások Vendéglősök és Kocsmárosok Országos Szövetségének újjászervezése után, annak elnöki tisztét is elvállalta. 

Életút:

Tisztségek:

dr. Keszey József                              

Keszey Vince és felesége gyermekeiket arra nevelték, hogy a család vállalkozását, az éttermet vigyék majd tovább. Fiúk Keszey József középiskolás tanulmányait a Gödöllői Premontrei Fiúnevelő Intézetben végezte, amely akkoriban a legjobbak egyike volt. Nyáron szakképesítéseket szerzett, mert a szülők azt szerették volna, hogy fiúk a szakma minden  csínját-bínját ismeri.  Ezután a MAGYAR KIRÁLYI JÓZSEF NÁDOR MŰSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN szerzett közgazdász diplomát és doktorált. Disszertációjának címe: A VENDÉGLÁTÓIPAROK ÉS SZEREPÜK AZ IDEGENFORGALMI POLITIKÁBAN.

 Kiváló nyelvtudásra tett szert nyári egyetemeken és utazások során német, angol, olasz és francia nyelvből.  Végigharcolta a háborút, majd a Keszey Étterem 1949-ben bekövetkező  államosításáig  szüleivel együtt részt vett az étterem irányításában.

1945-ben megnősült, felesége Hodermarszky Katalin két gyermekkel (Zsuzsanna és Vince) ajándékozta meg. Ha 1951-ben nem telepítik ki a családot, 6 gyerekük lett volna.

A borzasztó és embertelen időszakot követően dr. Keszey József ismét vissza küzdötte magát a szakma csúcsára, köszönhetően magas szintű szakmai tudásának és 4 nyelv ismeretének. Az ’50-es évek második felétől a Duna Szálló (most a helyén a Marriot Hotel áll a Duna parton), majd annak lebontása után a Royal Hotel üzletvezetője lett.

Beosztottjai és az egész szakma mindvégig becsülte és tisztelte.

Életút:

Tisztségek:

A Keszey-család tulajdonában állt:

  • Keszey Étterem
  • Borospince és Présház – Budafok, Péter Pál utca (az étterem kiszolgáló egysége)
  • 3 emeletes bérház – Budapest, Nagykikinda utca

 

 

 
© Keszey Étterem